Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -2
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -3
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -4
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -5
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -6
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -2
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -3
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -4
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -5
Lego Ninjago OverBorg Attack - Người Máy Tấn Công 70722 -6

Lego Ninjago OverBorg Attack 70722- Người Máy Tấn Công

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ 7 – 14 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn s dng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép: 207 mnh gép
  • hotline: 01632496789

809,000 ₫

So Sánh