Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-2
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-3
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-4
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-5
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-6
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-7
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-8
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-2
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-3
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-4
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-5
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-6
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-7
Lego City Ambulance Plane- Máy bay cứu hộ 60116-8

Lego City Ambulance Plane 60116- Máy bay cứu hộ

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ 7 – 14 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn s dng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép: 183 mnh gép
  • hotline: 01632496789

587,000 ₫

Tag: .
So Sánh