Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-2
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-3
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-4
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-5
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-6
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-7
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-8
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-2
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-3
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-4
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-5
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-6
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-7
Lego City 4 x 4 Off Roader - Xe đua địa hình 60115-8

Lego City 4 x 4 Off Roader 60115- Xe đua địa hình

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ 7 – 14 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn s dng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép: 176 mnh gép
  • hotline: 01632496789

839,000 ₫

Tag: .
So Sánh