Lego City 4x4 with Powerboat 60085-2
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-3
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-4
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-5
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-6
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-7
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-8
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-9
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-10
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-11
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-12
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-2
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-3
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-4
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-5
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-6
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-7
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-8
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-9
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-10
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-11
Lego City 4x4 with Powerboat 60085-12

Lego City 4×4 with Powerboat 60085- Xe kéo và ca nô

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ 7 – 14 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn s dng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép: 301 mnh gép
  • hotline: 01632496789

1,159,000 ₫

Tag: .
So Sánh