Lego City Arctic Outpost 60035-2
Lego City Arctic Outpost 60035-3
Lego City Arctic Outpost 60035-4
Lego City Arctic Outpost 60035-6
Lego City Arctic Outpost 60035-7
Lego City Arctic Outpost 60035-8
Lego City Arctic Outpost 60035-9
Lego City Arctic Outpost 60035-10
Lego City Arctic Outpost 60035-11
Lego City Arctic Outpost 60035-12
Lego City Arctic Outpost 60035-2
Lego City Arctic Outpost 60035-3
Lego City Arctic Outpost 60035-4
Lego City Arctic Outpost 60035-6
Lego City Arctic Outpost 60035-7
Lego City Arctic Outpost 60035-8
Lego City Arctic Outpost 60035-9
Lego City Arctic Outpost 60035-10
Lego City Arctic Outpost 60035-11
Lego City Arctic Outpost 60035-12

Lego City Arctic Outpost 60035-Xe Tải Vượt Địa Hình Bắc Cực

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ 7 – 14 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn s dng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép: 374 mnh gép
  • hotline: 01632496789

1,659,000 ₫

Tag: .
So Sánh