Lego City Arctic Helicrane 60034 -2
Lego City Arctic Helicrane 60034 -3
Lego City Arctic Helicrane 60034 -4
Lego City Arctic Helicrane 60034 -5
Lego City Arctic Helicrane 60034 -6
Lego City Arctic Helicrane 60034 -7
Lego City Arctic Helicrane 60034 -8
Lego City Arctic Helicrane 60034 -9
Lego City Arctic Helicrane 60034 -10
Lego City Arctic Helicrane 60034 -11
Lego City Arctic Helicrane 60034 -13
Lego City Arctic Helicrane 60034 -2
Lego City Arctic Helicrane 60034 -3
Lego City Arctic Helicrane 60034 -4
Lego City Arctic Helicrane 60034 -5
Lego City Arctic Helicrane 60034 -6
Lego City Arctic Helicrane 60034 -7
Lego City Arctic Helicrane 60034 -8
Lego City Arctic Helicrane 60034 -9
Lego City Arctic Helicrane 60034 -10
Lego City Arctic Helicrane 60034 -11
Lego City Arctic Helicrane 60034 -13

Lego City Arctic Helicrane 60034- Trực Thăng Bắc Cực

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ 7 – 14 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn s dng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép: 262 mnh gép
  • hotline: 01632496789

1,229,000 ₫

Tag: .
So Sánh