Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 2
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 3
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 4
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 5
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 6
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 7
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 8
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 2
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 3
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 4
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 5
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 6
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 7
Lego Juniors The Princess Play Castle 10667- 8

Lego Juniors LEGO® Juniors Construction10667 -Công trình xây dựng

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiu: LEGO Đan Mạch
  • Đ tui s dng: từ  4-7 tuổi
  • Cht liu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dn sdng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • S mnh ghép:  104 mnh gép
  • Hotline HN: 0973234866

TP HCM: 01632496789

  • Skype: legohatado
  • Email: dochoilegohatado@gmail.com

749,000 ₫

Tag: .
So Sánh