Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 1
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 2
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 3
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 4
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 5
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 6
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 7
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 8
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 9
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 10
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 11
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 1
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 2
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 3
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 4
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 5
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 6
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 7
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 8
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 9
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 10
Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 - 11

Lego Angry Birds Pig City Teardown 75824 – Tấn công thành phố lợn

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiệu: LEGO Đan Mạch
  • Độ tuổi sử dụng: từ  7-14 tuổi
  • Chất liệu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dẫn sử dụng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • Sốmảnh ghép:  386 mảnh gép
  • Hotline HN01632496789
  • TP HCM: 01632496789
  • Skype: legohatado
  • Email: dochoilegohatado@gmail.com

2,329,000 ₫

Tag: .
So Sánh