Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -1
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -2
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -3
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -4
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -5
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -6
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -7
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -8
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -9
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -1
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -2
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -3
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -4
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -5
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -6
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -7
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -8
Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822 -9

Lego Angry Birds Piggy Plane Attack 75822- Tấn công máy bay lợn

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Thương hiệu: LEGO Đan Mạch
  • Độ tuổi sử dụng: từ 6- 12 tuổi
  • Chất liệu: nhựa ABS cao cấp tuyệt đối an toàn
  • Hướng dẫn sử dụng: xem hướng dẫn đính kèm trong hộp
  • Số mảnh ghép: 168  mảnh gép
  • Hotline HN: 01632496789
  • TP HCM: 01632496789
  • Skype: legohatado
  • Email: dochoilegohatado@gmail.com

1,129,000 ₫

Tag: .
So Sánh